27 лютого – УВАГА! ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС!

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Попаснянська райдержадміністрація оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів районного бюджету (далі – Конкурс).

Прийом заявок триватиме до 30 квітня 2019 року включно.

Конкурс проводиться відповідно до Типового Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Метою проведення конкурсу є залучення інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) до вирішення пріоритетних питань Попаснянщини.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких завдань:

− соціально-економічний розвиток;

− культурно-просвітницька діяльність;

− патріотичне виховання;

− краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури;

− аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;

− допомога соціально незахищеним верствам населення;

− екологічна безпека;

− протидія корупції;

− забезпечення захисту інформаційного простору;

− популяризація літератури та читання.

 

Фінансова підтримка надається за рахунок коштів районного бюджету для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів). 

 

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою протоколом конкурсної комісії з розгляду програм (проектів, заходів), розроблених ІГС району, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка від 30.01.2019 №1, за підписом голови комісії та членів конкурсної комісії;

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, затвердженою проколом конкурсної комісії з розгляду програм (проектів, заходів), розроблених ІГС, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка від 30.01.2019 №1, за підписом голови комісії та членів конкурсної комісії;

3) листи-підтвердження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту,заходу);

4) інформацію про діяльність ІГС, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;

5) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи ІГС (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання, подання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником громадського об’єднання).

Конкурсні пропозиції можуть подаватися ІГС, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу, внесені до Реєстру громадських об’єднань та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів мешканців району.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому (оригіналі та дві копії) та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції (оригінал та окремо дві копії), мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою ІГС (у разі наявності).

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на CD або DVD диску чи інших електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

ІГС може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

 

До участі у конкурсі не допускаються ІГС у разі, коли :

 

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції не відповідає інформації про ІГС, що міститься у відкритих державних реєстрах;

2) ІГС зареєстроване пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;

3) ІГС відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;

4) ІГС перебуває у стані припинення;

5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

6) установлено факт порушення ІГС вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

7) спрямовані на отримання прибутку;

8) спрямовані на підтримку політичних партій.

 

ІГС бере участь у співфінансування програми (проекту, заходу) в розмірі не менше як 10 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок на виконання (реалізації) програм (проекту, заходу) може здійснюватися ІГС, яке визнано переможцем конкурсу та отримало фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів; як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення ІГС для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) можуть становити не більше як 10 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) становить не більше 90 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу).

 

Конкурсні пропозиції приймаються до 30.04.2019 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 09.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.48) за адресою: м. Попасна, пл. Миру, 2, сектор масових комунікацій апарату Попаснянської райдержадміністрації, 3 поверх, кім. 307.

 

За додатковою інформацією звертатись за контактним телефоном :

(093)865-25-09.

 

Дата проведення першого засідання конкурсної комісії з розгляду проектів буде повідомлена додатково шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Попаснянської райдержадміністрації.

 

Рішення щодо визнання переможців буде прийнято конкурсною комісією протягом 15 робочих днів з дати затвердження рейтингу конкурсних пропозицій.