Прес-центр12 грудня 2019, 10:12

Оголошення про продовження конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році

Регіональна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - регіональна комісія) відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами), Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом Мінрегіону України від 24.04.2015 № 80 (із змінами) (далі - Порядок) оголошує додатковий конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - інвестиційні програми і проекти).

Збір інвестиційних програм і проектів здійснюється до 23.12.2019.

У відборі беруть участь подані в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти.

Інвестиційні програми і проекти мають відповідати одній з таких умов: відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року та планам заходів з їх реалізації, в тому числі щодо розвитку спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів;

впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;

проекти на підтримку добровільно об’єднаних територіальних громад.

Основними умовами відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність зазначеним умовам, а також таким критеріям:

- для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

- співфінансування з місцевих бюджетів на рівні не менше 10 відсотків; спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.

Крім того, у зв’язку з тим, що 2020 рік є останнім роком реалізації проектів, які були розроблені на виконання Державної стратегії регіонального розвитку, Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року і планів заходів з їх реалізації, та враховуючи лист Мінрегіону від 14.11.2019 № 7/19.4/18078-19, окремими умовами додаткового відбору інвестиційних програм і проектів на 2020 рік є:

- календарний план реалізації - виключно 2020 рік;

- конкурс оголошується виключно на технічні завдання, що забезпечують економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності територій, активізацію інвестиційної діяльності, створення робочих місць (перелік завдань додається).

Окремо наголошуємо, що інвестиційні програми та проекти мають містити актуальну проектно-кошторисну документацію та враховувати потреби осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Для участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів і програм заявники подають регіональній комісії у паперовій формі у двох примірниках за підписом керівника заявника документи, визначені Порядком та обов’язково розміщують в електронній формі інформацію про інвестиційні програми та проекти на онлайн платформі ДФРР Мінрегіону http://dfrr.minregion.gov.ua  в  термін до 23.12.2019.

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою у встановленому порядку.

Документи просимо надавати до Департаменту за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, 5 поверх, кімн. 510 у робочі з 8.30 до 17.30 (перерва з 12.30 до 13.15).

Телефон для довідок: (06452) 2 33 07.

Адреса електронної пошти: budget loga@ukr.net.