Прес-центр13 грудня 2019, 15:12

ОХОРОНА ПРАЦІ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Попаснянське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області інформує роботодавців та найманих працівників підприємств вугледобувної промисловості Попаснянського району.

             Проблема охорони праці в Україні протягом багатьох років залишається актуальною. Особливо це стосується вугільної промисловості, де значні рівні виробничих ризиків негативно впливають на здоров’я працівників. Вугільна галузь була, є і буде галуззю, що характеризується найбільш небезпечними і важкими умовами праці, яким, зокрема, властиві шкідливі та несприятливі для здоров’я чинники: агресивна запиленість, шум, вібрація, небезпечні дії робочих органів машин і транспортних засобів, застосування вибухових матеріалів і проведення вибухових робіт, а у вугільних шахтах, крім того, можливі обвали гірського масиву, вибухонебезпечні рудниковий газ і вугільний пил, агресивна шахтна вода і волога, підвищена температура гірських порід та повітря в підземних вибоях і виробках – усе це зумовлює велику ймовірність травматизму, негативний вплив на стан здоров'я і захворювання людей та потребує впровадження комплексу заходів з нейтралізації небезпечних і шкідливих факторів виробництва. В Україні безпека праці у гірничій промисловості забезпечується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій. Метою безпеки праці в гірничій промисловості є охорона праці, збереження здоров'я, працездатності і життя працюючих. У гірничодобувній промисловості діють такі нормативні акти з охорони праці: «Правила безпеки у вугільних шахтах», «Єдині правила безпеки при вибухових роботах», «Санітарні правила при устаткуванні й утриманні підприємств вугільної промисловості».

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці» умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. Власник гірничого підприємства зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, гарантованих законодавством про охорону праці, створити і забезпечити функціонування системи управління охороною праці на підприємстві. Власник зобов'язаний також забезпечити працівників необхідними засобами виробництва, спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці. Працівники зобов'язані: виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту; додержуватись зобов'язань щодо охорони праці та правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди; особисто вживати дієвих заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу життю працівника чи здоров'ю людей, які його оточують. Працівники в установлені строки повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, із надання домедичної допомоги потерпілим внаслідок нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Реалізація таких заходів і вимог, встановлених законами та нормативними актами, дозволить забезпечити охорону праці і безпеку гірничих робіт в Україні, зниження виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах вугільної галузі.

 

Начальник Попаснянського відділення управління

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування

України у Луганській області

Наталія СИДОРЕНКО