Прес-центр9 серпня 2019, 15:08

Роз'яснення щодо любительського і спортивного рибальства на водних об’єктах, які перебувають в оренді

У зв’язку з численними зверненнями до облдержадміністрації мешканців області стосовно заборони любительського і спортивного рибальства на водних об’єктах, які перебувають в оренді, повідомляємо.

Згідно із статтею 47 Водного кодексу України (далі - Кодекс) загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно.

На водних об’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду.

Водокористувач, який узяв водний об’єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об’єкті, наданому в оренду.

Якщо водокористувачем не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.

Відповідно до статті 51 Кодексу водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

Орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

За інформацією Управління державного агентства рибного господарства у Луганській області (далі - Луганський рибоохоронний патруль) любительське і спортивне рибальство регламентується такими законодавчими актами: Законом

України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (далі - Закон), Правилами любительського і спортивного рибальства та Інструкцією про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 28.04.1999 № 19, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 за № 269/3562 (далі - Правила рибальства) та Інструкцією про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженою наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.01.2008 № 4, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.01.2008 за № 64/14755 (далі - Інструкція).

Так, статтею 26 Закону визначено, що громадяни мають право використовувати безоплатно водні біоресурси в наукових, культурно-освітніх та виховних цілях для задоволення естетичних, оздоровчих, рекреаційних та інших потреб без вилучення їх з природного середовища, а також здійснювати любительське і спортивне рибальство у водних об’єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову водних біоресурсів.

Проте, згідно зі статтею 27 Закону любительське і спортивне рибальство у водних об’єктах загального користування, що перевищує встановлені обсяги безоплатного вилову віднесено до спеціальне використання водних біоресурсів.

Використання водних біоресурсів, які перебувають у межах ізольованих природних або штучно створених водних об’єктів, наданих у користування для потреб аквакультури, не належить до спеціального використання і здійснюється в порядку, визначеному власниками цих водних біоресурсів.

Порядок здійснення любительського і спортивного рибальства регламентується Правилами рибальства. Відповідно до зазначених правил визначено норму вилову (добування), заборонені місця, термін заборони, мінімальний розмір риб та інших водних біоресурсів, дозволені та заборонені знаряддя лову тощо. Дія цих Правил рибальства поширюється на всі водні об’єкти України та їх придаткову систему в межах, яких вона сягає за максимальних паводків (за винятком водойм, які знаходяться на території природно-заповідного фонду, риборозплідних господарств, водойм, які мають обмеження щодо їх спеціального використання (питні, технічні тощо), штучно створених ізольованих водойм або їх ділянок, на яких лов (добування) водних живих ресурсів заборонено).

Згідно із Правилами рибальства любительське і спортивне рибальство на водоймах загального користування здійснюється безоплатно та без надання спеціальних дозволів.

Любительське рибальство на окремих водоймах або їх ділянках в місцях концентрації (скупчення) риб, водних безхребетних здійснюється на засадах їх спеціального використання за спеціальними дозволами органів рибоохорони.

Право безплатного рибальства на водоймах, де впроваджене платне рибальство, а також на тих, що закріплені за громадськими об’єднаннями, надається (за наявності відповідного посвідчення): інвалідам І та II груп; учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС І та II категорій; дітям до 16 років.

Обсяги безоплатного вилову водних біоресурсів визначено пунктом 4.6 Правил рибальства. Так, одній особі за одну добу перебування на водоймі загального користування дозволяється вилов: риби - 3,0 кг, раків - 30 штук, в тому числі їх вивезення з водойми як в свіжому та ї в обробленому вигляді у розмірі не більше за добову норму, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову.

Проте, за інформацією Луганського рибоохоронного патруля, на території Луганської області за відсутності доцільності не визначені рибогосподарські водні об’єкти або їх частини для впровадження любительського лову водних біоресурсів на засадах спеціального використання, оскільки відсутні достатні скупчення риби на водоймах загального використання, які були б привабливі для риболовів любителів на платній основі.

На водних об’єктах Луганської області впроваджена рибогосподарська діяльність, що здійснюється юридичними та фізичними особами (суб’єктами рибного господарства, які за визначенням статті 1 Закону, провадять її відповідно до законодавства) за режимами рибогосподарської експлуатації водного об’єкта на спеціальних товарних рибних господарствах (СТРГ) та на водоймах до 10,0 га - за науково-біологічними обгрунтуваннями (НБО). Рибогосподарська експлуатація водного об’єкта відбувається відповідно до Інструкції, яка регламентує порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних біоресурсів та їх використання, у тому числі ведення любительського та спортивного рибальства. На сьогодні, за договорами оренди земель водного фонду та водних об’єктів, укладеними до 01.07.2013, орендодавцями залишаються райдержадміністрації, які і надалі реалізують права та несуть обов’язки, визначені Законом України «Про оренду землі» та відповідними договорами.