Порядок доступу до публічної інформації

На виконання закону України «Про доступ до публічної інформації», Указів Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України», головою Попаснянської райдержадміністрації підписане розпорядження від 12 червня 2019р. № 1026 «Про організаційні заходи щодо забезпечення реалізації норм Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Зазначені нормативно-правові акти покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

В Попаснянській державній адміністрації структурним підрозділом відповідальним за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, а також за оприлюднення інформації, передбаченої ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначений Сектор масових комунікацій апарату райдержадміністрації.

Надання публічної інформації райдержадміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати: вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;
  3. підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту письмово необхідно звертатися за адресою:

- Луганська область, Попаснянський район, місто Попасна, площа Миру, 2, Попаснянська районна державна адміністрація (на конверті вказувати «Публічна інформація»).

Робота із запитами здійснюється відповідно до законодавства про доступ до публічної інформації:

- Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»;

- Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

Примірні форми запиту на отримання публічної інформації і порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації:

- форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді - http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/1.docx;

- форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді - http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/2.docx;

- форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді - http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/3.docx;

- порядок доступу до публічної інформації в райдержадміністрації (витяг з розпорядження голови райдержадміністрації від 12.06.2019 №1025) - http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/poryadok_dostupu_do_publichnoyi_informaciyi.docx.

 

Електронна пошта, на яку можна направляти запити на публічну інформацію: masovi-komynikacii_pda@ukr.net