Звернення громадян

                  Шановші мешканці Сєвєродонецького району!

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” у Вас є можливість подати звернення не тільки особисто під час прийому, а й шляхом направлення поштою, надсилання електронного звернення за допомогою мережі Інтернет, а також подання усного звернення за допомогою засобів телефонного зв’язку. З метою забезпечення оперативного взаємодії з громадянами Сєвєродонецького району (які тимчасово переміщені, або перебувають на тимчасово окупованих територіях області) відділом управління персоналом, контролю та звернень громадян апарату Сєвєродонецької РДА актуалізовані:

- Номери телефонів для консультування та подання звернень громадян : 

(098) 256-14-06 -  звернення з інших питань;

(099) 016-17-24 - звернення щодо отримання гуманітарної допомоги;

(066) 817-17-01 - звернення щодо отримання гуманітарної допомоги.

Адрес електронної пошти для подання звернень громадян (в тому числі в електронній формі):
svdrda@loga.gov.ua

Також зазначимо, що на період дії воєнного стану особистий прийом громадян керівництвом та керівником апарату районної державної адміністрації - районної військової адміністрації тимчасово проводиться за допомогою засобів телефонного зв’язку. 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» в зверненні обов’язково має бути зазначено: П.І.Б., місце проживання, електронна адреса, підпис заявника, дата.
Для зворотного зв’язку та оперативного опрацювання звернень пропонуємо надавати номер телефону.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог,  не розглядається   та  повертається  заявнику з відповідними роз’ясненнями.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, викладені відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про звернення громадян».

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Зразок письмового звернення:

http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/aa72fe9f8c0eca6b46fc18c2430a8...

 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ:

 

  • Закон України "Про звернення громадян" №: 393/96-ВР від 02.10.1996 р.

            https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

 

  • Постанова Кабінета Міністрів України "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" №: 348 (зі змінами) від 14.04.1997 р.

            https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text

 

  • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"№: 109/2008 від 07.02.2008 р.

           https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/109/2008#Text

 

  • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Класифікатора звернень громадян"№: 858 від 24.09.2008 р.

           https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-%D0%BF#Text

 

Розпорядження                                                                                                  "Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівництвом та керівником апарату районної державної адміністрації на 2023 рік" http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/rozp_no10_10022023.pdf

 "Про внесення змін до розпорядження голови Сєвєродонецької районної державної адміністрації - начальника районної військової адміністрації від 10.02.2023 року № 10"                                                                                               http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/rozporyadzhennya_no26_0704202...

"Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівництвом та керівником апарату районної державної адміністрації - районної військової адміністрації на 2024 рік"
https://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/rozporyadzhennya_no2_0501202...

Аналіз підсумків роботи зі зверненнями громадян в Сєвєродонецькій районній державній адміністрації :

  • За перше півріччя 2021 року.

http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/analiz_roboti_zi_zvernennyami...

  • За 2022 рік. 

http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/analiz_zvernen_sievierodoneck...

http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/zvit_sievierodonecka_rda_2022...

  • За І квартал 2023 року  

http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/list_analiz_severodonec_ka_rd...

http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/zvit_i_kvartal2023.pdf

  • За ІІ квартали 2023 року

ttp://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/list_analiz_zvernennya_srda.pdf

http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/zvit_ii_kvartal2023.pdf

  • За ІІІ квартали 2023 року

http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/list_zvernennya_3_kv_2023_srd...

http://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/zvit_iii_kvartal_2023.pdf

 

За 2023 рік
https://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/list_zvernennya_2023_srda.pdf
https://pps.loga.gov.ua/sites/default/files/zvit_2023.pdf